Záchenská Jana

Spektrum dobrých nápadov a riešení: Slovenské inovácie šetria energie aj planétu

Spectrum of Useful Ideas and Solutions: Slovak innovations save energy and the planet

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 89 - 90

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/zachenska-jana

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 958,9 kB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ZÁCHENSKÁ, J. 2022. Spektrum dobrých nápadov a riešení: Slovenské inovácie šetria energie aj planétu .In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 89 – 90.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/zachenska-jana