Michal C. Hronský

Debnár, Miroslav. Nová umelecká monografia autorov Eleny Farkašovej a Miroslava Debnára

Debnár, Miroslav. New artistic monograph of the authors Elena Farkašová and Miroslav Debnár

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2023, pages 118 – 119

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/michal-c-hronsky

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 1,0 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

HRONSKÝ, M. C. 2022. Recenzia: Debnár, Miroslav. Nová umelecká monografia autorov Eleny Farkašovej a Miroslava Debnára. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564,pp. 118 – 119.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/michal-c-hronsky