Jakub Slovák

Aktuálne z autorského práva

Currently from Copyright

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 83 - 84

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/jakub-slovak

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 2,1 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

SLOVÁK, J. 2022. Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo  [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 83 – 84.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/jakub-slovak