Michal Černý

Označení původu a zeměpisná označení produktů z členských států EU k mezinárodnímu zápisu v roce 2022  

Designations of origin and geographical indications of products from EU member states for international registration in 2022

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 66 - 69

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/michal-cerny-oznaceni-puvodu

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 2,8 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ČERNÝ, M. 2022. Označení původu a zeměpisná označení produktů z členských států EU k mezinárodnímu zápisu v roce 2022. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 66 – 69.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/michal-cerny-oznaceni-puvodu

------------------------------------------------------

Abstrakt

Příspěvek shrnuje problematiku prováděcích rozhodnutí Komise EU, která obsahují seznamy v EU chráněných označení původu nebo zeměpisných označení, která byla v roce 2022 podána k mezinárodnímu zápisu podle Ženevského aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

Kľúčové slová

Označení původu, zeměpisné označení. Evropská unie. Členské státy. Mezinárodní zápis. Ženevský akt Lisabonské dohody na ochranu označení původu a zeměpisných označení. Zemědělské výrobky a potraviny, vína, lihoviny.