Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

5.10.2015 Macedónsko súčasťou DesignView

Macedónsko súčasťou DesignViewDňom 5. októbra 2015 Štátny úrad priemyselného vlastníctva Macedónskej republiky (FYROM) (SOIP) sprístupnil svoje dizajnové dáta pre vyhľadávací nástroj...

2.10.2015 Vestník ÚPV SR č. 10/2015

Vestník ÚPV SR č. 10/2015Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 10/2015. Na webovom sídle úradu sú sprístupnené v PDF súboroch údaje z vestníka, ktoré majú...

2.10.2015 Databáza rozhodnutí ÚPV SR

Databáza rozhodnutí ÚPV SRV záujme prezentovania rozhodovacej praxe v jednotlivých predmetoch priemyselného vlastníctva ÚPV SR pripravil na zverejnenie vecné právoplatné...

25.9.2015 Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2015

Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2015Časopis Duševné vlastníctvo vychádza štyrikrát ročne v elektronickej verzii, pričom v decembri Úrad priemyselného vlastníctva SR vydá v tlačenej forme...

23.9.2015 Špecializácia súdov v oblasti duševného vlastníctva

Špecializácia súdov v oblasti duševného vlastníctvaNa základe iniciatívy predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha sa 22. septembra v Banskej Bystrici uskutočnilo 8. zasadnutie...

21.9.2015 NOMINÁCIA NA CENU EURÓPSKY VYNÁLEZCA ROKA 2016

NOMINÁCIA NA CENU EURÓPSKY VYNÁLEZCA ROKA 2016Najlepšie výsledky v oblasti technických inovácií budú ocenené už na jedenástom ročníku ceny Európsky vynálezca roka, ktorý vyhlásil Európsky patentový...

21.9.2015 Vystavuje Poštové múzeum

Vystavuje Poštové múzeumPoštové múzeum v Banskej Bystrici sa po prvýkrát vo svojej histórii v mesiacoch september až november prezentuje v priestoroch Úradu priemyselného...

17.9.2015 Průvodce duševním vlastnictvím v programu Horizont 2020

Průvodce duševním vlastnictvím v programu Horizont 2020Technologické centrum Akadémie vied ČR vydalo praktickú príručku zameranú na otázky tvorby, ochrany a využitia rôznych foriem duševného vlastníctva v...

16.9.2015 Seminár Ochrana priemyselného vlastníctva XI.

Seminár Ochrana priemyselného vlastníctva XI.Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR organizuje už XI. ročník seminára Ochrana priemyselného...

16.9.2015 Kanada, Čína a USA súčasťou DesignView

Kanada, Čína a USA súčasťou DesignViewDňom 14. septembra 2015 Úrad duševného vlastníctva Kanady (CIPO), Štátny úrad duševného vlastníctva Čínskej ľudovej republiky (SIPO) a Patentový a známkový...

Všetky aktuality