Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na november 2023, o presnom termíne vás budeme v predstihu informovať.

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.), dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.) a podpísaným poučením o spracovaní osobných údajov. Uvedené podklady sa podávajú na úrad najneskôr do 7. októbra 2023 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Bližšie informácie: 
Žofia Ivaničová
tel.: 048/4300 118
email: zofia.ivanicova@indprop.gov.sk

Zoznam_pravnych_predpisov_2022 (PDF, 230,9 kB)

Skúšobný poriadok_2022 (PDF, 150,5 kB)

Poučenie o spracovaní osobných údajov (DOCX, 20,3 kB)

Poučenie o spracovaní osobných údajov (ODT, 8,8 kB)

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii na našej podstránke: www.indprop.gov.sk/o-urade/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov