Patenty

Aktuálna epidemiologická situácia viedla k tomu, že vláda Slovenskej republiky na zasadnutí 24. 11. 2021 prijala opatrenia, ktoré neumožnili uskutočniť skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu 25. a 26. 11. 2021. Vzhľadom na túto skutočnosť oznamujeme, že skúšky patentových zástupcov nerušíme, ale presúvame na nový termín, o ktorom budeme účastníkov skúšok v predstihu informovať.


Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) bol stanovený na 25. a 26. november 2021.

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávali najneskôr do 15. októbra 2021 na adresu:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Bližšie informácie: 
Žofia Ivaničová
tel.: 048/4300 118, 0904 432 615
email: zofia.ivanicova@indprop.gov.sk

Zoznam_pravnych_predpisov_2021.pdf (.pdf, 346 kB)

Skusobny poriadok_zastupca.pdf (.pdf, 117 kB)

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii na www.indprop.gov.sk/o-urade/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov.


Súvisiace odkazy