Patenty

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 25. a 26. november 2021.

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 15. októbra 2021 na adresu:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Bližšie informácie: 
Žofia Ivaničová
tel.: 048/4300 118, 0904 432 615
email: zofia.ivanicova@indprop.gov.sk

Zoznam_pravnych_predpisov_2021.pdf (.pdf, 346 kB)

Skusobny poriadok_zastupca.pdf (.pdf, 117 kB)


Súvisiace odkazy