Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Prečo chrániť duševné vlastníctvo

Štyri dôvody pre Úžitkové vzory:

  1. ochrana pred neoprávneným využívaním technického riešenia
  2. finančná nenáročnosť ochrany
  3. monopol na komerčné využívanie
  4. rýchlosť získania ochrany