Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Prečo chrániť duševné vlastníctvo

Štyri dôvody pre Patenty:

 

  1. monopol na komerčné využívanie vynálezu
  2. ochrana investícií vložených do výskumu
  3. ochrana pred neoprávneným využívaním vynálezu
  4. strategický kapitál podniku