Patenty

EN

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webového sídla je Úrad priemyselného vlastníctva SR. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s funkčnosťou webového sídla kontaktujte technického správcu na adrese emailova adresa. Otázky súvisiace s obsahom je možné zaslať na adresu emailová adresa.