Patenty

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webového sídla je Úrad priemyselného vlastníctva SR. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s funkčnosťou webového sídla kontaktujte technického správcu na adrese webmaster@indprop.gov.sk. Otázky súvisiace s obsahom je možné zaslať na adresu infocentrum@indprop.gov.sk.