Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Význam PPO pre podnikanie

Priemyselné vlastníctvo predstavuje produkt Vašej mysle a intelektu. Môže to byť vynález, ochranná známka, originálny dizajn alebo praktická aplikácia dobrej myšlienky. Tieto práva sú veľmi vzácne hodnoty, ktoré môžu úplne odlíšiť vaše podnikanie od konkurencie, a to tým, že pomôžu identifikovať vaše produkty a služby ako originálne u Vašich zákazníkov.

Priemyselné práva sú rôzne a iné, než sú vlastnícke práva existujúce v samotnom fyzickom produkte. Napríklad, ktokoľvek môže vlastniť automobil (fyzický predmet), ale nemôže vlastniť práva k značke, jednotlivým častiam, dizajnu a pod.

Mnoho z týchto práv a iných nehmotných hodnôt často tvoria základné kamene nového podnikania a formujú kľúčové časti dobrého a komplexného podnikateľského plánu. Ak je plán dobrý, tieto hodnoty sa môžu stať skutočne hodnotnými. Takže buďte si už od začiatku vedomí dôležitosti vašich priemyselnoprávnych aktív a ubezpečte sa o tom, že ste sa o ne čo najlepšie právne postarali. Viac informácií.

Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva

Projekt Európskej komisie: "Podporné opatrenia na posilnenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva malých a stredných podnikov"

So zámerom implementácie cieľov definovaných v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie, bol v r. 2007 iniciovaný Európskou komisiou (DG Podniky a priemysel) ročný projekt "Podporné opatrenia na posilnenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva malých a stredných podnikov".

Na projekte pracovala v priebehu roka 2008 59-členná pracovná skupina tvorená zástupcami všetkých členských štátov EÚ vrátane Nórska a Turecka s technickou podporou britskej konzultačnej firmy "Centre for Strategy & Evaluation Services".

Cieľom projektu bolo prehodnotiť uplatňované opatrenia na posilnenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, identifikovať skúsenosti a poznatky jednotlivých členských krajín EÚ v uvedenej oblasti a prijať stratégiu ďalšieho postupu v rámci Spoločenstva.

Celoročná činnosti pracovnej skupiny bola ukončená konferenciou "Making IPR work for SMEs" ("Nech práva duševného vlastníctva pracujú pre malé a stredné podniky"), na ktorej bola prezentovaná a distribuovaná záverečná správa so zoznamom hlavných odporúčaní.

Súčasťou správy je aj nasledujúcich 10 vybraných osvedčených uplatňovaných opatrení:

  • Koordinácia vymáhania práv DV (Co-ordination of IPR Enforcement) - Veľká Británia
  • Služby zákazníkom v Dánskom patentovom úrade (DKPTO Customer Service) - Dánsko
  • Jednoduchý prístup k právam DV (Easy IPR Access) - Fínsko
  • Spravovanie nehmotného majetku (Intellectual Asset Management by IAC) - Veľká Británia
  • Messe Frankfurt proti kopírovaniu (Messe Frankfurt against Copying) - Nemecko
  • Ochrana práv DV v tretích krajinách (IPR Protection in third Countries) - Taliansko
  • Systém poistenia práv DV (IPR Insurance Scheme) - Dánsko
  • Program ochrany inovácií (Innovation Protection Programme) - Rakúsko
  • Služba sledovania technológií (Technology Watch Service) - Luxembursko
  • Prediagnostika priemyselných práv (IP Prediagnostic Service) - Francúzsko

Dokumenty na stiahnutie:

Radi Vám poradíme v Úrade priemyselného vlastníctva SR, alebo u našich partnerov v informačno-poradenských miestach ÚPV SR pre inovácie - INNOINFO.