Patenty

Úrad má svojich zmluvných partnerov vo všetkých regiónoch Slovenska, u ktorých získate bližšie informácie o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany ako aj o aktivitách úradu čo najbližšie k miestu Vášho sídla/bydliska.

  1. Kontaktné a informačné miesta úradu (KIM)
  2. Strediská patentových informácií (SPI)
  3. Informačno - poradenské miesta úradu pre inovácie (INNOINFO)