Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Partneri ÚPV SR

Úrad má svojich zmluvných partnerov vo všetkých regiónoch Slovenska, u ktorých získate bližšie informácie o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany ako aj o aktivitách úradu čo najbližšie k miestu Vášho sídla/bydliska.

  1. Kontaktné a informačné miesta úradu (KIM)
  2. Strediská patentových informácií (SPI)
  3. Informačno - poradenské miesta úradu pre inovácie (INNOINFO)