Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Desať krokov ako zarobiť na svojich nápadoch

  1. Zaobchádzajte s duševným vlastníctvom (autorskými právami a priemyselným vlastníctvom) ako s ekonomickou hodnotou tým, že doň vložíte ekonomickú hodnotu a hľadajte mu ochranu takým spôsobom ako ju hľadáte pre Vaše hmotné aktíva. Je to dôležité pre Vašu účtovnú bilanciu, najmä ak chcete pritiahnuť investorov, ktorí umožnia rast vášho podnikania, alebo ak chcete zistiť, akú cenu má vaše podnikanie a jeho hodnota v podober udelených priemyselných práv v prípade, že ich chcete predať.
  2. Poznajte rôzne typy priemyselných práv a ich výhody. Patenty chránia vynálezy, dizajny tvar, registrovaná ochranná známka chráni názvy produktov, spoločností, logá, originálne zvuky a vône a dokonca aj balenia tovarov. Alebo sa môžete spoľahnúť na iné práva - autorské, obchodné, ktoré nemusia byť registrované. V prípade vášho záujmu vám poradíme.
  3. Uchovajte vaše dobré nápady v tajnosti - pokiaľ si nepremyslíte, ako ich ochrániť! Ak niekomu rozprávate o vašich zámeroch, využite dohodu o utajení - inak riskujete vaše právo na právnu ochranu a konkurenčnú výhodu. Aj je raz dohoda podpísaná, dáva vám právo a záruku na nezverejňovanie predmetu dohody, bez vášho súhlasu, druhou stranou. Dobrý právnik vám pri jej koncipovaní isto pomôže.
  4. Chráňte vaše myšlienky tým, že využijete priemyselné vlastníctvo. Múdri inovátori hľadajú rady u profesionálov skôr než bude neskoro. Ozvite sa!
  5. Vytvorte si model vášho vynálezu, ak je to možné, aby ste si takto pomohli pri hľadaní finančných partnerov a lepšie im vizualizovali vaše myšlienky a ich trhový potenciál. Dajte však pozor, aby tento model nemohol nikto vidieť a skúmať bez toho, aby ste s ním mali najprv uzavretú dohodu o utajení! Taktiež, ak máte nový vynález, dajte pozor na to, aby ste naň nenaháňali peniaze predtým, než požiadate o jeho ochranu v Úrade priemyselného vlastníctva SR! Komerčné využívanie vynálezu pred tým, než naň podáte patentovú prihlášku môže zničiť vaše šance na získanie patentu!
  6. Zaznamenávajte si všetky vaše výdavky na vývoj a ochranu. Tie vám neskôr pomôžu pri odhadovaní hodnoty vášho DV a pomôžu vám pri odhadoch, aké by malo byť vaše podnikanie ziskové aby vám vrátilo všetky náklady.
  7. Každé podnikanie potrebuje hľadať a poznávať svoj potenciálny trh ako aj rozumieť svojim možným konzumentom, kupujúcim, licenzorom, investorom, výrobcom a distribútorom. Toto vám umožní vypracovať si náklady na kus a mal by vám dať základ na to, aby ste spoznali, či má váš produkt šancu obstáť v konkurencii iných výrobkov, resp. služieb. Taktiež vám pomôže v tom, aby ste sa vyhli porušovaniu práv DV iných.
  8. Mnoho inovátorov je vo vymýšľaní nových riešení veľmi šikovných, no na komercionalizáciu svojich nápadov potrebujú množstvo iných zručností. Ak ste takým aj vy, bolo by vhodné absolvovať kurz obchodného manažmentu alebo aspoň sa vzdelávať pomocou kníh alebo informácií na webe. Skúste kontaktovať aj našich partnerov v mieste vášho bydliska (innoinfo, KIM, SPI), podnikateľské organizácie alebo vládne agentúry. Avšak pred tým, než sa rozhodnete pre takýto krok, zvážte investíciu do kvalitného profesionálneho poradenstva.
  9. Sú rôzne spôsoby ako získať peniaze z vášho DV. Môžete ho predať, licencovať alebo vyrábať produkty sám. V niektorých prípadoch môže byť práve viac ziskové nevyrábať váš produkt sám. Ak sa tak rozhodnete, pre získaním partnera získajte právne rady k akýmkoľvek obchodným kontraktom, ktoré mienite uzavrieť s inými stranami.
  10. Dávajte si pozor na poškodzovateľov vašich práv. Nielenže môžu zničiť váš ťažko vydobytý trhový podiel ale minimálne kvalitné kópie a imitácie môžu rýchlo zruinovať dobré meno vašej značky. Poraďte sa s profesionálmi ako čo najlepšie zasiahnuť proti akýmkoľvek takýmto pokusom. Možno budete musieť zvoliť až vážne právne kroky, ale imitátori môžu byť často zastavení od poškodzovania vašich práv predtým, než by čelili právnemu obvineniu zo zneužívania vášho DVa nekalej súťaže.