Patenty

Študovňa ÚPV SR sa nachádza priamo v budove úradu a počas pracovných dní v čase od 8:00 do 14:30 hod. ponúka:

  • bezplatný prístup k patentovej dokumentácii, databázam a špecializovanej literatúre prostredníctvom prezenčných výpožičiek alebo internetu z patentového fondu, knižného fondu a depozitnej knižnice WIPO;
  • predaj publikácií vydaných úradom, Vestníka ÚPV SR, časopisu Duševné vlastníctvo;
  • vyhľadanie patentových dokumentov alebo ich častí podľa čísla dokumentu, krajiny pôvodu, druhu dokumentu (služba je spoplatnená, pozrite Cenník);
  • možnosť vyhotovenia kópií alebo tlače patentových dokumentov, vybraných článkov, záznamov z databáz alebo webových stránok (služba je spoplatnená, pozrite Cenník).


Patentový fond

Zbierka patentových dokumentov najvyspelejších krajín sveta, medzinárodných a regionálnych organizácií a tiež patentových dokumentov SR vydávaných úradom. Záujemcom sú patentové dokumenty dostupné v študovni úradu alebo si môžu kópie patentových dokumentov objednať (pozrite On-line objednávky).
Obsah patentového fondu (.pdf; 0,1 MB)


Knižný fond

Knižný fond uložený v študovni obsahuje publikácie roztriedené podľa systému práv duševného vlastníctva. Zahŕňa knihy z oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, priemyselného práva vrátane patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov. Súčasťou fondu sú aj triedniky na účely zatrieďovania vynálezov, ochranných známok a dizajnov, hesláre, zákonníky, zmluvy, zbierky vybraných rozhodnutí, slovníky, encyklopédie a atlasy. Osobitnú skupinu tvoria záverečné práce absolventov vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo, anotácie záverečných prác nájdete v sekcii Vzdelávanie.
Zoznam publikácií v knižnom fonde (.pdf, 159 kB)
(vyhľadávanie v zozname pomocou Ctrl+F)


Depozitná knižnica WIPO

Úrad priemyselného vlastníctva SR získal zbierku publikácií vydaných Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) na základe Memoranda o porozumení, ktoré ÚPV SR a WIPO podpísali v roku 2010.
Fond depozitnej knižnice pozostáva z periodických a neperiodických publikácií, zahŕňajúcich všetky aspekty práva duševného vlastníctva. Úrad zbierku priebežne dopĺňa o nové publikácie. Ďalšie depozitné knižnice WIPO na Slovensku sú v Bratislave a v Košiciach (pozrite odkaz v súvisiacich odkazoch).
Zoznam publikácií depozitnej knižnice WIPO (.pdf, 80 kB)
(vyhľadávanie v zozname pomocou Ctrl+F)

Pre viac informácií kontaktujte pracovníka študovne na tel. č.: 048/43 00 303