Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Služby

Patentový fond (.pdf, 0,1 MB)

Zbierka patentových dokumentov najvyspelejších krajín sveta a medzinárodných a regionálnych organizácií, prístupná verejnosti v študovni patentovej literatúry alebo na základe písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávky.

Študovňa patentovej literatúry

Prístup k patentovej dokumentácii, databázam a špecializovanej literatúre prostredníctvom prezenčných výpožičiek alebo internetu priamo v úrade. Možnosť vyhotovenia kópií alebo tlače patentových dokumentov, vybratých odborných článkov, záznamov z databáz alebo internetových stránok.

Databázy, informácie a rešerše

Prístup do domácich a zahraničných patentových a známkových databáz. Poskytovanie informácií a vykonávanie rešerší na vynálezy, technické riešenia, dizajny a na označenia výrobkov a služieb.

Monitoring

Priebežné sledovanie stavu techniky v objednávateľom určenej oblasti alebo oblastiach a štátoch a pravidelné zasielanie kópií príslušných publikovaných patentových dokumentov alebo ich určených častí. Monitorovaním patentových dokumentov získa používateľ prehľad a orientáciu o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja v oblasti, ktorá je predmetom jeho záujmu.

Objednávky patentových dokumentov

Vyhotovovanie a zasielanie kópií patentových dokumentov alebo ich častí na základe písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávky.

Objednávky odborných publikácií

Vybavovanie objednávok na odborné publikácie vydávané Úradom priemyselného vlastníctva SR alebo Úřadem průmyslového vlastnictví ČR na základe písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávky.

Objednávkové formuláre on-line

Objednávkové formuláre patentových a známkových rešerší, patentových dokumentov, Vestníka ÚPV SR, časopisu Duševné vlastníctvo, ročenky Úradu, publikácií a ostatných produktov.

Cenník služieb