Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

NPO Network

NPO Network je sieť národných patentových úradov, ktorá vznikla v júni 2005 na základe iniciatívy a rokovaní Švédskeho patentového a registračného úradu a Národného inštitútu priemyselného vlastníctva vo Francúzsku s Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel). Iniciatíva nadviazala na projekt Rakúskeho patentového úradu One-Stop-Shop z roku 2001, ktorý zanikol z dôvodu nízkeho záujmu členských štátov. Opätovné otvorenie projektu si vyžiadal neustále vzrastajúci počet malých a stredných podnikov v Európe, ktoré sú hlavnou cieľovou skupinou NPO Network. Snahu o vytvorenie siete podporili aj zástupcovia projektu IPR Helpdesk.

Úlohou NPO Network je v počiatočnej fáze prostredníctvom vlastnej webstránky poskytovať informácie o predmetoch, legislatíve, poplatkoch, konaní v oblasti priemyselného vlastníctva, produktoch a službách, databázach, atď. jednotlivých národných úradov a neskôr poskytovať aj cenovo dostupné služby pre malých a stredných podnikateľov, univerzity a vedecko-výskumné organizácie. Webstránka NPO Network http://www.innovaccess.eu bola oficiálne sprístupnená pre verejnosť v novembri 2006. Je členená na dve úrovne - prvá obsahuje informácie zamerané na pozdvihnutie povedomia o oblasti priemyselných práv a interaktívnu nápovedu na rozličné témy z tejto oblasti ("You have an idea…"). Druhá obsahuje informácie o predmetoch priemyselného vlastníctva, konaní, atď. z jednotlivých členských národných úradov, EPO a OHIM ("You want to protect your idea…"). Súčasťou webstránky je aj tzv. extranet, ktorý slúži na vnútornú komunikáciu medzi kontaktnými osobami národných úradov, ktoré sú zodpovedné aj za dopĺňanie a aktualizovanie obsahu stránok, týkajúcich sa priemyselných práv v ich krajine.