Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Archív Vestníkov ÚPV SR - ročník 2013

Číslo vestníka Dátum vydania Vestník
ÚPV SR
(komplet)
Patenty,
Úžit.vzory,
EP
(pre SR)
DOO
Dizajny Ochranné známky
a označenia pôvodu
Úradné oznamy
1 / 2013 02.01.2013 PDF
(5,5 MB)
PDF
(0,5 MB)
PDF
(3,3 MB)
PDF
(1,8 MB)
-
2 / 2013 04.02.2013 PDF
(2,6 MB)
PDF
(0,4 MB)
PDF
(0,6 MB)
PDF
(1,7 MB)
PDF
(85 kB)
3 / 2013 01.03.2013 PDF
(3,1 MB)
PDF
(0,8 MB)
PDF
(0,7 MB)
PDF
(1,8 MB)
-
4 / 2013 03.04.2013 PDF
(3,7 MB)
PDF
(1 MB)
PDF
(0,9 MB)
PDF
(2 MB)
-
5 / 2013 03.05.2013 PDF
(5,6 MB)
PDF
(0,6 MB)
PDF
(3 MB)
PDF
(2,2 MB)
PDF
(80 kB)
6 / 2013 03.06.2013 PDF
(3,2 MB)
PDF
(0,6 MB)
PDF
(0,4 MB)
PDF
(2,4 MB)
PDF
(0,1 MB)
7 / 2013 02.07.2013 PDF
4,4 MB)
PDF
(0,7 MB)
PDF
(1,2 MB)
PDF
(2,5 MB)
PDF
(0,1 MB)
8 / 2013 02.08.2013 PDF
(3,7 MB)
PDF
(0,8 MB)
PDF
(0,5 MB)
PDF
(2,5 MB)
PDF
(0,1 MB)
9 / 2013 03.09.2013 PDF
(4 MB)
PDF
(0,6 MB)
PDF
(1,7 MB)
PDF
(1,9 MB)
-
10/ 2013 02.10.2013 PDF
(7,4 MB)
PDF
(0,8 MB)
PDF
(3 MB)
PDF
(3,2 MB)
PDF
(0,1 MB)
11/ 2013 04.11.2013 PDF
(6,5 MB)
PDF
(0,6 MB)
PDF
(2,9 MB)
PDF
(2,8 MB)
PDF
(0,1 MB)
12/ 2013 02.12.2013 PDF
(12,6 MB)
PDF
(1,2 MB)
PDF
(5,3 MB)
PDF
(5,6 MB)
PDF
(0,9 MB)