Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Archív Vestníkov ÚPV SR - ročník 2008

Číslo vestníka Dátum vydania Vestník
ÚPV SR
(komplet)
Patenty,
Úžit.vzory,
EP
(pre SR)
DOO
Dizajny Ochranné známky
a označenia pôvodu
Úradné oznamy
1 / 2008 7.1.2008 PDF
(4,9 MB)
PDF
(0,3 MB)
PDF
(1,6 MB)
PDF
(3,1 MB)
-
2 / 2008 5.2.2008 PDF
(2,2 MB)
PDF
(0,3 MB)
PDF
(0,1 MB)
PDF
(2,0 MB)
-
3 / 2008 5.3.2008 PDF
(4,3 MB)
PDF
(0,7 MB)
PDF
(0,7 MB)
PDF
(2,9 MB)
PDF
(0,1 MB)
4 / 2008 7.4.2008 PDF
(2,5 MB)
PDF
(0,2 MB)
PDF
(0,1 MB)
PDF
(2,2 MB)
PDF
(0,1 MB)
5 / 2008 6.5.2008 PDF
(3,7 MB)
PDF
(0,4 MB)
PDF
(1,0 MB)
PDF
(2,3 MB)
-
6 / 2008 6.6.2008 PDF
(3,0 MB)
PDF
(0,4 MB)
PDF
(0,6 MB)
PDF
(2,2 MB)
PDF
(0,1 MB)
7 / 2008 7.7.2008 PDF
(4,5 MB)
PDF
(0,5 MB)
PDF
(1,7 MB)
PDF
(2,3 MB)
PDF
(0,1 MB)
8 / 2008 5.8.2008 PDF
(3,7 MB)
PDF
(0,6 MB)
PDF
(1,0 MB)
PDF
(2,1 MB)
PDF
(0,1 MB)
9 / 2008 5.9.2008 PDF
(7,0 MB)
PDF
(0,7 MB)
PDF
(3,8 MB)
PDF
(2,6 MB)
-
10 / 2008 7.10.2008 PDF
(2,9 MB)
PDF
(0,5 MB)
PDF
(0,5 MB)
PDF
(2,0 MB)
-
11 / 2008 6.11.2008 PDF
(4,1 MB)
PDF
(0,6 MB)
PDF
(1,3 MB)
PDF
(2,2 MB)
-
12 / 2008 5.12.2008 PDF
(3,4 MB)
PDF
(0,5 MB)
PDF
(0,3 MB)
PDF
(2,8 MB)
-