Patenty

Poznámka: Vestníky od roku 1993 do roku 2001 (vrátane) majú kvalitou zdigitalizovaného materiálu obmedzené vyhľadávanie obsahu, preto výsledky strojového vyhľadávania nemusia korešpondovať s výsledkami manuálneho prehľadávania obsahu používateľom.