Patenty

On-line objednávka patentových dokumentov

Adresa na doručenie
Fakturačná adresa (vyplňte ak sa nezhoduje s adresou pre doručenie)
Doplňujúce údaje
Bankové spojenie
Objednávka dokumentov
(Uveďte čísla kódov alebo názvy krajín, čísla dokumentov, druhy dokumentov, napr. US 5328645 A alebo USA 5328645 patent.)

* - položky sú povinné
** - položky je potrebné vyplniť v prípade, že sa jedná o organizáciu, fyzickú alebo právnickú osobu (podnikateľa)