Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Iné publikácie

Patentové dokumenty (.pdf; 0,1 MB)

Celé texty úradom zverejnených patentových prihlášok, udelených patentov, zapísaných úžitkových vzorov, prekladov európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku a prekladov patentových nárokov európskych patentových prihlášok a údaje o zverejnených a zapísaných ochranných známkach a zapísaných dizajnoch.

Časopis DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva - v súčasnosti jediné slovenské periodikum, ktoré sa zameriava na problematiku priemyselných a autorských práv. V odbornom časopise, ktorý vychádza so štvrťročnou periodicitou, sú uverejňované najmä pôvodné príspevky expertov v danej oblasti. V časopise nechýbajú diskusie a polemiky na aktuálne témy, informácie týkajúce sa judikatúry, profily úspešných vynálezcov a novátorov, recenzie, správy z ÚPV SR, z domova i zo zahraničia.

Bulletin Duševné vlastníctvo extra

Svetový deň duševného vlastníctva (26. 4. 2005) a následne i Deň otvorených dverí (27. 4. 2005) sa Úrad priemyselného vlastníctva SR podujal priblížiť mimoriadnym vydaním monotematického bulletinu Duševné vlastníctvo Extra. Šestnásťstranový plnofarebný bulletin je bohatý na informácie, zaujímavosti, rozhovory s účastníkmi SDDV i Dňa otvorených dverí a samozrejme nechýbajú v ňom ani fotografie.

Publikácie

Pôvodné publikácie pracovníkov úradu a iných domácich autorov týkajúce sa duševného vlastníctva, preklady medzinárodných zmlúv, dohôd, dohovorov a zákonov z oblasti duševného vlastníctva, publikácie vydávané Úřadem průmyslového vlastnictví Českej republiky, medzinárodné systémy triedenia vynálezov, dizajnov a ochranných známok.

E-zine ÚPV SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR vám ponúka možnosť bezplatného odoberania elektronického časopisu E-zine ÚPV SR. Prináša aktuálne informácie a zaujímavosti z oblasti duševného vlastníctva v Slovenskej republike a v zahraničí.

CD ROM

Produkty úradu alebo produkty v rámci spoločných projektov úradu so zahraničnými patentovými úradmi. Optické disky ESPACE PRECES obsahujúce celé texty slovenských patentov, ako aj z nich vybrané bibliografické údaje na ESPACE ACCESS PRECES.

Objednávkové formuláre on-line

Objednávkové formuláre patentových a známkových rešerší, patentových dokumentov, Vestníka ÚPV SR, časopisu Duševné vlastníctvo, ročenky úradu, publikácií a ostatných produktov.

Cenník služieb (.pdf, 81 kB)