Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Formuláre PCT

Formulár žiadosti (Request) PCT/RO/101

Formulár žiadosti o medzinárodný predbežný prieskum (Demand) PCT/IPEA/401

Formuláre plnej moci