Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Podanie patentovej prihlášky - ako na to?

Ako podať patentovú prihlášku

Podrobné informácie o každej fáze konania o patentovej prihláške – vrátane podmienok pre udelenie patentu, formulárov a poplatkov nájdete nižšie. Stručný prehľad jednotlivých krokov predchádzajúcich udeleniu patentu nájdete v nasledujúcom PDF súbore rýchly prehľad.pdf (.pdf, 337 kB).

Krok 1: Preverte si podmienky pre udelenie patentu

Krok 2: Podajte patentovú prihlášku

Krok 3: Formuláre a poplatky za nové prihlášky

Mali by ste si nájsť patentového zástupcu?

FAST TRACK - Patenty

Národná cesta

PCT cesta

Ako udržiavať udelený patent

Udržiavanie patentu

Zaplatenie udržiavacieho poplatku v dodatočnej lehote

Uvedenie patentu do predošlého stavu

Zrušenie udeleného patentu

 

Formuláre a poplatky

FAQ – Často kladené otázky - patenty