Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Udržiavacie poplatky – dodatkové ochranné osvedčenia

Udržiavacie poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 495/2008 Z. z.o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 2
Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za
a) 1. rok 995,50 €
b) 2. rok 1 327,50 €
c) 3. rok 1 659,50 €
d) 4. rok 1 991,50 €
e) 5. rok 2 323,50 €
 
Položka 3
Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie počas predĺženej doby 829,50 €