Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dodatkové ochranné osvedčenia

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (PDF, 801,8 kB)  
Metodika konania - Dodatkové ochranné osvedčenia Stiahnúť dokument: Metodika konania - Dodatkové ochranné osvedčenia (PDF, 732,3 kB)  
Oznámenie výroby výrobku chráneného DOO alebo liečiva obsahujúceho takýto výrobok Stiahnúť dokument: Oznámenie výroby výrobku chráneného DOO alebo liečiva obsahujúceho takýto výrobok (PDF, 818,8 kB) Stiahnúť dokument: Oznámenie výroby výrobku chráneného DOO alebo liečiva obsahujúceho takýto výrobok (DOCX, 29,0 kB)
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá/výrobky na ochranu rastlín Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia (PDF, 810,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia (DOCX, 36,8 kB)
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia (PDF, 739,4 kB) Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia (DOCX, 27,6 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) (PDF, 741,9 kB) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) (DOCX, 28,5 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie (PDF, 743,9 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie (DOCX, 29,3 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (PDF, 136,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (DOCX, 33,7 kB)