Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam označení pôvodu a zemepisných označení zaslaných na zápis do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vedeného Európskou komisiou

1.Skalický trdelník
2.Slovenská bryndza
3.Slovenská parenica
4.Slovenský oštiepok
5.Oravský korbáčik alebo Zázrivský korbáčik
6.Tekovský salámový syr