Patenty


1. Poľnohospodárske výrobky a potraviny:

Bardejovský med (CHOP) (.pdf, 224 kB)
občianske združenie
Poštárka č. 116
085 01 Bardejov
tel.: +421 905 289457
e-mail: jozefvolansky@gmail.com

Hrušovský lepník  (CHZO) (.pdf, 26,2 kB)
Cesta hrušovských obyčají
Hrušov č. 443
991 42 Hrušov
tel.: +421 917 452 602
e-mail: fasang.jan@gmail.com

 Obrázok CHZO  Klenovecký syrec (CHZO) (.pdf, 138 kB)
Cech bryndziarov, spracovateľov mlieka, syrov a ovčieho mäsa
Nová 135
017 01 Považská Bystrica
tel. +421 42 4325321
fax: +421 42 4326295
e-mail: dir@nika.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/37

 Obrázok CHZO Levický slad (CHZO) (.pdf, 202 kB)
OSIVO a.s.
Kalinčiaková 2391
960 03 Zvolen
tel. . +421 45 5304 119
fax: +421 45 5304 129
e-mail: zajacml@osivo.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/658 

 Obrázok CHZO Liptovské droby (CHZO) (.pdf, 164 kB)
Občianske združenie Liptovské droby
Námestie osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 944 536 985
e-mail: packa.stefan@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2021/247 

 Obrázok CHZO Oravský korbáčik (CHZO) (.pdf, 60 kB)
Združenie zázrivských korbáčikárov
Dolina 126
027 05 Zázrivá
tel.: +421 905 352 874
e-mail: zdruzenie.zk@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 243/2011 

 Obrázok CHOP

Zmena špecifikácie výrobku - Paprika Žitava / Žitavská paprika (.pdf, 121 kB)
Paprika Žitava / Žitavská paprika (CHOP)
(.pdf, 157 kB)
"CAPSICUM" - Združenie šľachtiteľov, pestovateľov a spracovateľov koreninovej papriky
Močenok č. 655
951 31 Močenok
tel.: +421 917 666 306
fax: +421 455 320 349
e-mail: kolesar@maspoma.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 126/2014
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie - zmena
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1716 - zmena

Obrázok CHZO  Skalický trdelník (CHZO) (.pdf, 185 kB)
Skalický trdelník
Nám. slobody č. 10
909 01 Skalica
tel.: (421-34) 664 83 36
fax: (421-34) 664 42 10
e-mail:
kusnierova@mesto.skalica.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 1485/2007 

 Obrázok CHZO Slovenská bryndza (CHZO) (.pdf, 241 kB)
Cech bryndziarov
Nová 135
017 01 Považská Bystrica
tel.: (421-42) 4325321
fax: (421-42) 4326295
e-mail: dir@nika.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008

Obrázok CHZO  Slovenská parenica (CHZO) (.pdf, 202 kB)
Cech bryndziarov
Nová 135
017 01 Považská Bystrica
tel: (421-42) 4325321
fax: (421-42) 4326295
e-mail: dir@nika.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 656/2008 

Obrázok CHZO  Slovenský oštiepok (CHZO) (.pdf, 216 kB)
Slovenský mliekarenský zväz
Záhradnícka 21, SK-811 07 Bratislava
tel.: (421-2) 554 109 45
fax: (421-2) 554 109 45
e-mail: plankova@szm.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 943/2008

Obrázok CHOP  Stupavské zelé (CHOP) (.pdf, 164 kB)
Mástsky potravinový spolok v Stupave
Hviezdoslavova 1792/107 A
900 31 Stupava
tel. +421 903 453338, +421 903 777679
e-mail: mpss@stupava-mast.sk, stupava.mast@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/791 

Obrázok CHZO  Tekovský salámový syr (CHZO) (.pdf, 168 kB)
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
Júrska cesta č. 2
934 01 Levice
tel.: (421-36) 6377111
Fax: (421-36) 6225801
e-mail: or@levmilk.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 239/2011 

Trnavský slad  (CHZO) (.pdf, 372 kB)
Trnavský slad, občianske združenie
Sladovnícka 2559/15
917 01 Trnava
tel. +421 903 717 830
e-mail: cajkoj5@gmail.com

Obrázok CHZO  Zázrivské vojky (CHZO) (.pdf, 83 kB)
Združenie zázrivských korbáčikárov
Dolina 126
027 05 Zázrivá
tel.: +421 905 352 874
e-mail: zdruzenie.zk@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 963/2014 

 Obrázok CHZO Zázrivský korbáčik (CHZO) (.pdf, 59 kB)
Združenie zázrivských korbáčikárov
Dolina 126
027 05 Zázrivá
tel.: +421 905 352 874
e-mail: zdruzenie.zk@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 238/2011 

2. Vína a liehoviny:

 Obrázok CHOP Karpatská perla (CHOP) (.pdf, 1,42 MB)
Ing. Ladislav Šebo
Modranská 151
902 01 Vinosady
tel. +421 905324457
fax: +421 336497007
e-mail: ladislav.sebo@karpatskaperla.sk
Technická dokumentácia 

 Obrázok CHOP Malokarpat/-ská, -ské, -ský (CHOP) (.pdf, 115 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia 

 Obrázok CHOP Južnosloven/-ská, -ské, -ský (CHOP)  (.pdf, 114 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia

 Obrázok CHOP Zmena špecifikácie výrobku (.pdf, 200 kB)
Dokumenty
Stredosloven/-ská, -ské, -ský (CHOP)
 (.pdf, 207 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia
Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie 

 Obrázok CHOP Nitrian/-ska, -ske, -sky (CHOP)  (.pdf, 193 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia 

 Obrázok CHOP Východosloven/-ská, -ské, -ský (CHOP)  (.pdf, 110 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia 

Obrázok CHZO  Sloven/-ská, -ské, -ský (CHZO)  (.pdf, 98 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia

Obrázok CHOP  Skalický rubín (CHOP) (.pdf, 154 kB)
Vínna cesta Záhorie, občianske združenie
Kráľovská 16
909 01 Skalica
tel.: +421 903 726907
fax: +421 34 664 5339
e-mail: vcz@vcz.sk
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (2017/C 224/04)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2328

Obrázok CHOP  Vinohradnícka oblasť Tokaj (CHOP) (.pdf, 171 kB)
TOKAJ REGNUM, občianske združenie
Medzipivničná 202
076 82 Malá Tŕňa
tel. +421 903 608 865
e-mail: eftimovpa@gmail.com
Technická dokumentácia

 Obrázok CHZO TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti (CHOP) (.pdf, 190 kB)
TOKAJ REGNUM, občianske združenie
Medzipivničná 202
076 82 Malá Tŕňa
tel. +421 903 608 865
e-mail: eftimovpa@gmail.com

 Obrázok CHZO Spišská borovička (ZO) (.pdf, 56 kB)
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: (421-52) 7147111, +421 917 213 023
fax: (421-52) 7147217, 7147215
e-mail: zima@gas-familia.sk
Technická dokumentácia

Súvisiace odkazy