Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (.pdf, 740 kB) Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (.pdf, 759 kB)  
Metodika konania - označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (.pdf, 612 kB) Stiahnúť dokument: Metodika konania - označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (.pdf, 675 kB)  
Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov/zemepisného označenia výrobkov do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov
Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu/chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie

Poľnohospodárske výrobky a potraviny:

Jednotný dokument   Stiahnúť dokument: Jednotný dokument
Špecifikácia   Stiahnúť dokument: Špecifikácia
Odôvodnená námietka   Stiahnúť dokument: Odôvodnená námietka
Oznámenie o ukončení konzultácií   Stiahnúť dokument: oznámenie o ukončení konzultácií
Žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie   Stiahnúť dokument: žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie
Žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny   Stiahnúť dokument: žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny
Oznámenie o dočasnej zmene   Stiahnúť dokument: oznámenie o dočasnej zmene
Žiadosť o zrušenie   Stiahnúť dokument: žiadosť o zrušenie

Víno:

Jednotný dokument   Stiahnúť dokument: Jednotný dokument (.docx, 107 kB)
Špecifikácia   Stiahnúť dokument: Špecifikácia (.docx, 22 kB)
Odôvodnená námietka   Odôvodnená námietka (.docx, 99 kB)
Oznámenie o ukončení konzultácií   OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONZULTÁCIÍ V NADVÄZNOSTI NA NÁMIETKOVÉ KONANIE (.docx, 89 kB)
Oznámenie schválenia bežnej zmeny   Stiahnúť dokument: Oznámenie schválenia bežnej zmeny (.docx, 87 kB)
Oznámenie schválenia dočasnej zmeny   Oznámenie schválenia dočasnej zmeny (.docx, 87 kB)
Žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku   ŽIADOSŤ O ZMENU ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU NA ÚROVNI ÚNIE (.docx, 92 kB)
Žiadosť o zrušenie   Žiadosť o zrušenie (.docx, 94 kB)

Liehoviny:

Žiadosť o zápis zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis zemepisného označenia
Technická dokumentácia   Stiahnúť dokument: Technická dokumentácia
Námietka proti zemepisnému označeniu   Stiahnúť dokument: Námietka proti zemepisnému označeniu
Žiadosť o zrušenie zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zrušenie zemepisného označenia
Žiadosť o zmenu technickej dokumentácie zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu technickej dokumentácie zemepisného označenia