Patenty

Zoznam krajín v slovenskom jazyku: Zmluvné strany Madridskej Únie (.pdf, 0,1 MB).

Originálny zoznam na web stránke WIPO: https://www.wipo.int/madrid/en/members/