Patenty

Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému: