Patenty

EN

Fotografia predsedu ÚPV SR

Mgr. Matúš Medvec, MBA – predseda úradu (štatutárny zástupca)

Kontakt: tel: +421/48/43 00 117
  matus.medvec@indprop.gov.sk


Fotografia podpredsedu ÚPV SR

JUDr. Marek Samoš – podpredseda úradu

Kontakt: tel: +421/48/43 00 321
  marek.samos@indprop.gov.sk


Fotografia GTSU

PaedDr. Jaroslav Ivančo – generálny tajomník služobného úradu

Kontakt: tel: +421/48/43 00 116
  jaroslav.ivanco@indprop.gov.skPoradný orgán predsedu úradu tvorí 14 členov:

 1. podpredseda
 2. generálny tajomník služobného úradu
 3. riaditeľ kancelárie predsedu
 4. vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov
 5. riaditeľ odboru legislatívno-právneho
 6. riaditeľ odboru odvolacích konaní
 7. riaditeľ patentového odboru
 8. riaditeľ odboru známok a dizajnov
 9. riaditeľ odboru sporových konaní
 10. riaditeľ odboru poplatkov a dokumentov
 11. riaditeľ odboru vstupov a zmien
 12. riaditeľ odboru správy a prevádzky
 13. riaditeľ odboru ekonomiky
 14. riaditeľ informatiky

Súvisiace odkazy