Patenty

EN

Úrad priemyselného vlastníctva SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pripravilo túto štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá analyzuje možnosti migrácie Informačného systému Webregistre ÚPV SR a informačného systému Portál elektronických služieb ÚPV SR do Vládneho cloudu SR v zmysle dopytovej výzvy "OPII-2019/7/7-DOP - Migrácia ISVS do IaaS".

Dňa 17.01.2020 začalo verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti. Štúdia uskutočniteľnosti je dostupná na odkaze:
https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/f9391f03-1faa-e733-c4a0-2a564b4cba0e?tab=basicForm

Alebo v dokumentoch na stiahnutie:
Štúdia uskutočniteľnosti (.pdf, 612 kB)
Prílohy k štúdii uskutočniteľnosti (.pdf, 503 kB)
TCO (.xlsx, 175 kB)

Pripomienky k štúdii
uskutočniteľnosti je možné zaslať vo formulári (xlsx) na e-mailovú adresu: email do 23.1.2020 do 15:00 hod. 


Súvisiace odkazy