Patenty

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Odbor správy a prevádzky 
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Telefón: 048 4300 308 (v pracovných dňoch počas úradných hodín)
E-mail: infozakon@indprop.gov.sk


Súvisiace odkazy