Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Spoločné oznámenie - názvy tried

Dňa 19. júna 2012 Súdny dvor vyniesol rozsudok vo veci C-307/10 „IP Translator“, ktorý má vplyv na postup všetkých úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri zosúladení interpretácie všeobecných označení názvov tried niceského triedenia.

Kompletný text „Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia v1.0“ (platný do 19.2.2014) (.pdf, 680 kB).

Kompletný text „Spoločné oznámenie 2 (názvy tried)" (platný od 20.2.2014 do 31.12.2015), je obsiahnutý v súbore Spoločné oznámenie 2 (názvy tried) v1.1 (.pdf, 706 kB)

Aktuálna verzia „Spoločné oznámenie 2 (názvy tried)" (platná od 1.1.2016), je obsiahnutá v súbore Spoločné oznámenie 2 (názvy tried) v1.2 (.pdf, 422 kB)