Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Spoločné oznámenie - akceptovateľnosť výrazov

Dňa 19. júna 2012 Súdny dvor vyniesol rozsudok vo veci C-307/10 „IP Translator", ktorý má vplyv na postup všetkých úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri zosúladení interpretácie všeobecných označení názvov tried niceského triedenia.

Aktuálna verzia „Spoločné oznámenie 3 (akceptovateľnosť výrazov) (platná od 20.2.2014), je obsiahnutá v súbore Spoločné oznámenie 3 (akceptovateľnosť výrazov) v1.0 (.pdf, 791 kB)