Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie ÚPV SR od roku 2014 je zverejňované na nasledovných adresách:
https://www.eks.sk/
https://www.uvo.gov.sk/

Verejné obstarávanie v roku 2023

 1. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou v administratívnej budove ÚPV SR" - časť OSTATNÉ".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 01.02.2023 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 2. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou v administratívnej budove ÚPV SR".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 27.01.2023 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
   
   
 3. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Nákup a dodanie videosteny pre ÚPV SR“.
  Lehota na podávanie ponúk uplynie 27.02.2023 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 

4. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Zabezpečenie certifikačného auditu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 v roku 2023 a následné vykonanie dvoch dozorných auditov v rokoch 2024 a 2025 “.
Lehota na podávanie ponúk uplynie 02.03.2023  10,00 hod


Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 

5. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa konferenčných priestorov a súvisiacich hotelových služieb pre organizáciu medzinárodného podujatia“

Lehota na podávanie ponúk uplynie 09.03.2023Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

6. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa technického zabezpečenia medzinárodného podujatia“

Lehota na podávanie ponúk uplynie 31.03.2023Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 

 

 

Verejné obstarávanie v roku 2022

 1. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Nákup a dodanie prenosných počítačov- notebookov a mobilného telefónu pre ÚPV SR".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 22.12.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 2. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou v administratívnej budove ÚPV SR".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 20.12.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 3. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribučných služieb elektrickej energie a služieb spojených s využitím distribučnej sústavy".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 29.11.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 4. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Ozvučenie konferenčnej miestnosti".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 25.11.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 5. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, komplexné poradenské služby v procese verejného obstarávania zákazky – Dodávka elektrickej energie".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 22.11.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 6. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Riadenie projektu – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Úrad priemyselného vlastníctva SR".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 31.10.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 7. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 12.10.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 8. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou a rekonštrukcia vstupnej haly s klientskym centrom a recepciou v administratívnej budove Úradu priemyselného vlastníctva SR“.
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 12.9.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 9. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Komplexné poradenské služby v procese verejného obstarávania nadlimitnej IT zákazky – projekt „Zlepšenia e GOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 16.8.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom odkaze:

  Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

  Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne cez elektronický systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

 10. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Nákup ekologického motorového vozidla – osobného elektromobilu pre ÚPV SR".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 1.4.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk.

  Vyzva_dodanie elektromobilu.pdf (PDF, 142,4 kB) (.pdf, 0,1 MB)

 11. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa konferenčných priestorov a súvisiacich hotelových služieb pre organizáciu medzinárodného podujatia“.
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 25.2.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk.

  Vyzva_miesto konania a dodávka súvisiacich služieb.pdf (PDF, 158,8 kB) (.pdf, 0,1 MB)

 12. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Výber dodávateľa konferenčných priestorov s cateringom za účelom organizácie konferencie „Vodíkové technológie v doprave, 17.-18.5.2022, Bratislava".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 7.2.2022 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk.

  Vyzva_hotel konferencia catering.pdf (PDF, 144,5 kB) (.pdf, 0,1 MB)

Verejné obstarávanie v roku 2021

 1. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Dodanie kobercových štvorcov pre kancelárske priestory v budove ÚPV SR".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 28.12.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk.

  Vyzva_Dodanie kobercových štvorcov.pdf (PDF, 164,0 kB) (.pdf, 0,2 MB)

 2. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Nákup kancelárskych elektricky výškovo nastaviteľných stolov pre Úrad priemyselného vlastníctva SR".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 17.12.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk.

  Výzva elektricky výškovo nastaviteľné stoly.pdf (PDF, 136,4 kB) (.pdf, 0,1 MB)

 3. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Dodávka elektrickej energie pre ÚPV SR na rok 2022".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 15.12.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk:

  Výzva elektrická energia final.pdf (PDF, 162,5 kB) (.pdf, 0,1 MB)

 4. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov v ÚPV SR".
  Úrad priemyselného vlastníctva SR na základe dotazu od potencionálnych uchádzačov posúva lehotu na predkladanie ponúk na dátum 6.12.2021 o 10,00 hod. a zároveń ponúka možnosť dohodnúť si osobnú konzultáciu s poskytnutím základných verejne prístupných informácií k problematike GDPR v ÚPV SR.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk:

  Vyzva GDPR final.pdf (PDF, 145,6 kB) (.pdf, 0,1 MB)

 5. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rozdielová GAP analýza v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 8.10.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk:

  Výzva_GAP analýza kybernetickej bezpečnosti final1.pdf (PDF, 205,2 kB) (.pdf, 200 kB)

 6. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb pre ÚPV SR".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 22.10.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk:

  Vyzva_Komplexné zabezpečenie mobilných služieb .pdf (PDF, 197,7 kB) (.pdf, 193 kB)
  Príloha č.2 Hodnotiaca tabuľka (XLSX, 12,8 kB) (.xls 12 kB)

 7. Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rozdielová GAP analýza v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti".
  Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 8.10.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk:

  Výzva_GAP analýza kybernetickej bezpečnosti final1.pdf (PDF, 205,2 kB) (.pdf, 200 kB)

 8. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR".

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR".
  Lehota na zaslanie cenovej ponuky uplynie dňa 26.8.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch::

  Riadenie a publicita projektu_PHZ_Cennik.xlsx (XLSX, 15,0 kB) (0,1 MB)

  Vyzva Riadenie a publicita projektu_final_.pdf (PDF, 307,0 kB) (0,3 MB)

  Zmluva o poskytovani sluzieb_Manazment udajov_podporne cinnosti_final.pdf (PDF, 501,1 kB) (0,5 MB)

  Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk

 9. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, komplexné poradenské služby - nadlimitná IT zákazka".

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, komplexné poradenské služby - nadlimitná IT zákazka".
  Lehota na zaslanie cenovej ponuky uplynie dńa 31.5.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve:

  Výzva poradenstvo VO.pdf (PDF, 218,9 kB) (0,1 MB)

  Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk

 10. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Upratovacie služby pre budovu ÚPV SR".

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Upratovacie služby pre budovu ÚPV SR".
  Lehota na zaslanie cenovej ponuky uplynie dńa 27.5.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve:

  Vyzva upratovacie sluzby.pdf (PDF, 197,7 kB) (0,1 MB)

  Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk

 11. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Vypracovanie projektovej dokumentácie „Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke budovy ÚPV SR".

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na "Vypracovanie projektovej dokumentácie: Projekt chladenia administratívnej budovy ÚPV SR". Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 9.4.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve:

  Výzva projektová dokumentácia zvýšenie podielu obn. zdrojov.pdf (PDF, 213,8 kB) (0,1 MB)

  Kontaktná e mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk

 12. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Prenájom tlačových zariadení a dodanie licencií pre Úrad priemyselného vlastníctva SR".

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na "Prenájom tlačových zariadení a dodanie licencií pre Úrad priemyselného vlastníctva SR" Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 8.3.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie v priloženej výzve:

  Vyzva prenajom tlacovych zariadeni.pdf (PDF, 308,1 kB) (0,1 MB)

  Kalkulacia - VO - prenajom tlac_zariadeni.pdf (PDF, 122,5 kB) (0,1 MB)

 13. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne pre ÚPV SR".

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na "Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne pre ÚPV SR" Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26.2.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie v priloženej výzve:

  Vyzva - telefonna ustredna.pdf (PDF, 148,1 kB) (0,1 MB)

 14. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Montáž kobercových štvorcov do kancelárskych priestorov ÚPV SR".

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na " Montáž kobercových štvorcov do kancelárskych priestorov ÚPV SR" Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 27.1.2021 o 10,00 hod.

  Bližšie informácie v priloženej výzve:

  Vyzva - montaz kobercovych stvorcov.pdf (PDF, 96,0 kB) (0,1 MB)

Verejné obstarávanie v roku 2020

 1. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Dodanie a montáž kobercov do kancelárskych priestorov v budove ÚPV SR".

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na "Dodanie a montáž kobercov do kancelárskych priestorov v budove ÚPV SR". Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 7.12.2020 o 13:00 hod.

  Bližšie informácie v priloženej výzve:

  Vyzva-dodavka_a_montaz_kobercov.pdf (PDF, 96,5 kB) (0,1 MB)
  koberce priloha rozpis.pdf (PDF, 1,2 MB) (0,1 MB)

 2. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne pre ÚPV SR".

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na "Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne pre ÚPV SR". Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 5.12.2020 o 13,00 hod miestneho času.

  Bližšie informácie v priloženej výzve:

  Vyzva telefonna ustredna.pdf (PDF, 187,2 kB) (0,2 MB)

 3. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Výmena dátovej kabeláže na jednom podlaží budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR"

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na "Výmenu dátovej kabeláže na jednom podlaží budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR" . Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 3.12.2020 o 13,00 hod miestneho času.

  Bližšie informácie v priloženej výzve:

  Vyzva_Datova_kabelaz.pdf (PDF, 96,6 kB) (0,9 MB)

 4. Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Nákup osobného motorového vozidla.

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na Nákup osobného motorového vozidla ÚPV SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 1.12.2020 o 13,00 hod..

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve:

  Výzva na nákup osobného motorového vozidla (PDF, 107,8 kB) (.pdf, 105 kB)

 5. Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie strážnej služby pre ÚPV SR .

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na zabezpečenie strážnej služby pre ÚPV SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 17.8.2020 o 9.00 hod.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve:

  Výzva na zabezpečenie strážnej služby pre ÚPV SR (PDF, 97,4 kB) (.pdf, 96 kB)

 6. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet"

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.5.2020 o 13,00 hod miestneho času."

  Bližšie informácie v priloženej výzve:
  Výzva na zabezpečenie VO OCX.pdf (PDF, 280,2 kB) (.pdf, 237 kB)

  Súčasťou splnenia kritérií daných vo výzve je podpis Zmluvy o poskytovaní služieb v prílohe:
  Zmluva o komplexnom zabezpečení podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet (PDF, 266,8 kB) (.pdf, 260 kB)

  OPRAVA:
  k výzve na verejné obstarávanie "Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet" 

  Úrad priemyselného vlastníctva SR upravuje vo výzve znenie doby trvania nasledovne:

  Doba trvania zákazky : 24 mesiacov alebo do vyčerpania max limitu prostriedkov určených v PHZ
  Lehota na predkladanie ponúk sa nemení. 

  Ďakujeme za pochopenie

 7. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodávku Zálohovacieho softvéru s integrovaným diskovým poľom.

  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na dodávku Zálohovacieho softvéru s integrovaným diskovým poľom. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 7.4.2020 o 13,00 hod. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom texte výzvy.

  Výzva - zálohovací sofvér s integrovaným diskovým poľom (PDF, 147,5 kB) (.pdf, 144 kB)

 8. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na Páskové zálohovacie zariadenie pre ÚPV SR.
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 3.2.2020 o 13,00 hod miestneho času.

  Bližšie informácie v priloženej výzve:
  Výzva - Páskové zálohovacie zariadenie pre ÚPV SR (PDF, 447,8 kB) (.pdf, 437 kB)

  Kontaktná osoba:
  Ing. Ľubica Gajdošová, riaditeľka Odboru ekonomiky
  tel.: +421 48 430 0130
  tel.: +421 903 901 391
  e-mail: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Verejné obstarávanie v roku 2019

 1. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov projektu Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.12.2019 o 13,00 hod miestneho času.

  Výzva - projekt OPII (PDF, 228,6 kB) (.pdf, 223 kB)

  Kontaktná osoba:
  Ing. Ľubica Gajdošová, riaditeľka Odboru ekonomiky
  tel: +421 48 430 0130
  e-mail: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

 2. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Zabezpečovanie upratovacích a čistiacich služieb v budove ÚPV SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.8.2019 o 13,00 hod. miestneho času.

  Výzva - zabezpečenie strážnej služby.pdf (PDF, 97,3 kB)  (.pdf, 95 kB)

  Zmluva - strážna služba návrh anonymizované.pdf (PDF, 141,5 kB) (.pdf, 138 kB)

  Kontaktná osoba:
  Ing. Ľubica Gajdošová, riaditeľka Odboru ekonomiky
  048/4300130,
  e-mail: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

 3. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Zabezpečovanie upratovacích a čistiacich služieb v budove ÚPV SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 31.7.2019 o 13,00 hod miestneho času.

  Výzva - Upratovacie a čistiace služby (PDF, 107,3 kB) (.pdf, 104 kB)

  Zároveń prikladáme znenie všeobecnej Zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb.
  Súhlas so znením zmluvy je jednou z podmienok vyhodnotenia ponúk.

  Zmluva upratovanie 2019 - final návrh (PDF, 237,0 kB) (.pdf, 231 kB)

 4. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Zriadenie pripojenia do verejnej dátovej siete Internet pre Úrad priemyselného vlastníctva SR.

  Vyzva_Zriadenie pristupu internet.pdf (PDF, 141,7 kB) (.pdf, 138 kB)

  Zároveň prikladáme rámcové znenie všeobecnej Zmluvy o poskytovaní služby.
  Súhlas so znením zmluvy je jednou z podmienok vyhodnotenia ponúk.

  generalna_zmluva_2017.pdf (PDF, 498,6 kB) (.pdf, 486 kB)

  Vzhľadom k otázkam uchádzačov pripájame vysvetlenie časti dotazovaných bodov.

  Vysvetlenie otázky uchádzačov.pdf (.pdf, 79 kB) (PDF, 81,3 kB)

  Zároveň zverejňujeme aj mierne modifikovanú rámcovú Zmluvu o poskytovaní služieb a Špecifikáciu služby Internet, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb.

  generálna zmluva 2017 final.rtf (RTF, 6,6 MB) (.rtf, 6,25 MB)

  špecifikácia služby - link_internet final.rtf (RTF, 7,1 MB) (.rtf, 6,76 MB)

  Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 20. mája 2019 do 13,00 hod miestneho času.

 5. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt "Implementácia projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ".
  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na zabezpečenie Implementácie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ . Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 08. 03. 2019 o 12,00 hod miestneho času.

  Výzva - Implementácia projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ (PDF, 141,7 kB) (.pdf, 138 kB)

  Neoddeliteľnou súčasťou výzvy je Zmluva o dielo v prílohe. Súhlas s jej znením je jednou z podmienok úspešnosti ponuky (splnenie požiadaviek na predmet zákazky).

  Zmluva o dielo na implementáciu projektu z fondov EÚ (PDF, 109,6 kB) (.pdf, 107 kB)

Kontaktná osoba:

Ing. Ľubica Gajdošová, riaditeľka Odboru ekonomiky 
048/4300130, 
e-mail: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Verejné obstarávanie v roku 2018

 1. Zverejnenie výzvy na prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.“ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov, ktorými sú spoločnosti s predmetom podnikania v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien. Konzultácie budú prebiehať v priestoroch sídla verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ určil nasledovné možné termíny konzultácií: 26. – 28. septembra 2018 vždy medzi 10:00 h a 12:00 h a medzi 13:00 h a 15:00 h.
  Výzva na trhové konzultácie (PDF, 469,5 kB) (.pdf, 458 kB)

 2. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Zabezpečenie strážnej služby pre budovu ÚPV SR na obdobie 12 mesiacov.
  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na zabezpečenie strážnej služby pre budovu ÚPV SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.8.2018 o 12,00 hod miestneho času.
  Výzva - Zabezpečenie strážnej služby (PDF, 107,7 kB) (.pdf, 105 kB)

 3. Výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonanie stavebného dozoru. Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR na web stránke úradu.
  Lehota na predkladanie ponúk uplynula 1.3.2018. Verejné obstarávanie ukončené.

 Verejné obstarávanie v roku 2014

OZNAM: Žiadame záujemcov, ktorí si stiahnu súťažné podklady k nadlimitnej zákazke "Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách" z webového sídla, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili verejnému obstarávateľovi, elektronicky, na adresu: eva.galatova@indprop.gov.sk. V oznámení je potrebné uviesť identifikačné údaje záujemcu a termín stiahnutia súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ predmetné oznámenie vyžaduje, ak to bude relavantné, z dôvodu následného zasielania vysvetlenia k súťažným podkladom.


 Verejné obstarávanie v roku 2013


OZNAM:

Dňa 23.07.2013 o 13:00 hod. sa uskutoční otváranie ponúk na predmet zákazky: Aplikácia Webprotokol (10950 – WYS, Vestník č. 127/2013 zo dňa 01.07.2013). Miesto otvárania ponúk: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica.
Poznámka:
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Oznámenie o výsledku (podprahová zákazka Aplikácia Webprotokol) (PDF, 122,4 kB) (.pdf, 119 kB)


Zákazka s nízkou hodnotou "Nákup pracovných stolov a pracovných stoličiek" k projektu Digitálny fond Úradu priemyselného vlastníctva - aktivita Vybavenie pracoviska - výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup pracovných stolov a pracovných stoličiek- výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF, 198,4 kB)
Zákazka s nízkou hodnotou "Vyhotovenie reklamnej veľkoplošnej tabule" - výzva na predloženie cenovej ponuky Vyhotovenie reklamnej veľkoplošnej tabule (PDF, 250,1 kB) Manuál pre informovanie a publicitu OPIS (PDF, 3,0 MB)
Súťažný dialóg "Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR" Súťažný dialóg (PDF, 168,0 kB) Oznámenie o vyhlásení verejeho obstarávania - Vestník v SR (.pdf, 77 kB) (PDF, 78,8 kB) Redakčná oprava (.pdf, 73 kB) (PDF, 75,1 kB)