Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Protikorupčný program ÚPV SR

Protikorupčný program ÚPV SR (PDF, 595,4 kB) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 - 2023. 

Adresátmi protikorupčného programu ÚPV SR sú všetci zamestnanci úradu a jeho účelom je poskytnúť im súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu.

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu úradu za rok 2022 (PDF, 109,7 kB) bolo vypracované v súlade s uznesením vlády SR č. 585/2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023.