Patenty

 • Verejne vlastnené budovy a nájomné kontrakty
 • Oblasť poradných orgánov a splnomocnencov vlády
  ÚPV SR nemá v súčasnosti zástupcov v poradných orgánoch vlády SR ani splnomocnencov vlády SR.
 • Informácie za oblasť databáz a informačných súborov
  Úrad priemyselného vlastníctva udržiava elektronickú podobu nasledovných informačných súborov/databáz/:
  1. vynálezov ako celku
  2. úžitkových vzorov ako celku
  3. ochranných známok ako celku
  4. priemyselných vzorov ako celku
  Okrem uvedeného úrad poskytuje informácie týkajúce sa súborov CD Rom a DVD ROM týkajúcich sa predmetov priemyselného vlastníctva: cca 8 000 ks.