Patenty

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4
Slovenská republika

IČO: 30810787
IČ DPH: SK2021105724

                     Kontaktné informácie v QR kóde 

 

 

Úradné hodiny:

Deň:Hodiny:

Pondelok

9.00 h 16.00 h

Utorok

9.00 h 16.00 h

Streda

9.00 h 17.00 h

Štvrtok

9.00 h 16.00 h

Piatok

9.00 h 15.00 h

 

Kontaktné údaje

PracoviskoTelefónE-mail*
Informačné centrum: +421/48/43 00 131, 048/43 00 111 infocentrum@indprop.gov.sk
Podateľňa +421/48/43 00 327 podatelna@indprop.gov.sk
Rešeršné pracovisko +421/48/43 00 276, 048/43 00 313 resers@indprop.gov.sk
Študovňa a knižnica +421/48/43 00 303 studovna@indprop.gov.sk
Kontakt s médiami - hovorca@indprop.gov.sk

* Veľkosť jedného e-mailu môže byť maximálne 30 MB (hlavička + text + prílohy).
Reálne teda môže jeden e-mail doručiť prílohy s veľkosťou cca 20 MB.
Toto obmedzenie nastavuje nadrezortná sieť Govnet a úrad ho nemôže zmeniť.
Pri prekročení limitu 30 MB odosielateľa informuje spätný e-mail zo siete Govnet (pravdepodobne s textom o chybe v znení „552 Error: message too large").

Lokalizácia sídla ÚPV SR v Banskej Bystrici na mape

Mapa - lokalizácia sídla úradu

Zväčšiť mapu


Súvisiace odkazy