Patenty

EN

....naša cesta pandemickým rokom

Minulý rok bol kvôli ochoreniu COVID-19 iný, no aj napriek ťažkostiam, ktoré sme spoločne prekonávali, sa nám podarilo dosiahnuť viaceré úspechy. Dnes je priestor na bilancovanie, na zhodnotenie uplynulého roka a prekonaných výziev či naplnených očakávaní. S pocitom hrdosti na inovátorov a svojich kolegov môžeme povedať, že aj napriek ťažkým časom sme napredovali.

Predložená výročná správa je dôkazom toho, že ľudskú tvorivosť a vynaliezavosť nezastavila ani pandémia. Inovácie nestagnovali, čo sa prejavilo aj na prudkom náraste prihlášok úžitkových vzorov, ktorých predmet priamo alebo nepriamo súvisel s aktuálnou pandémiou. Nárast prihlášok sme zaznamenali aj v prípadoch ochranných známok či dizajnov.

Naším hlavným cieľom bolo zrýchliť interné procesy pri súčasnom zachovaní kvality rozhodovania. Úsilie sme smerovali k tomu, aby bol úrad vnímaný ako moderný a ústretový pre tých, ktorí potrebujú jeho služby. Významným prvkom zmien je aj komunikovanie legitímnych očakávaní klientov prostredníctvom zverejňovania interných procesov a lehôt jednotlivých druhov konaní.

Podarilo sa nám otvoriť úrad verejnosti, skrátiť 3 000 konaní o ochrannej známke na polovicu, zverejniť interné procesy konaní, odštartovať spoluprácu s viacerými inštitúciami, zefektívniť chod úradu a uskutočniť mnohé ďalšie úspešné kroky.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky chráni nehmotné vlastníctvo, dušu našich podnikov, a tvorí priestor, kde sa nápady premieňajú na aktíva. Prostredníctvom Výročnej správy ÚPV SR 2020 Vás pozývam doň nahliadnuť.

Veď predsa, dobré treba chrániť!

Mgr. Matúš Medvec,
MBA. predseda ÚPV SR


Výročná správa 2020

Výročnú správu zverejňujeme v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 698/2002 k návrhu opatrení pre vypracovanie výročných správ a verejných odpočtov jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy.
 
ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok, po kliknutí sa načíta PDF súbor s Výročnou správou


Súvisiace odkazy