Patenty

Ilustračný obrázok„Vodíkové technológie sú moderným a dynamickým trendom, ktorý sa postupne čoraz viac dostáva do popredia. V tejto oblasti je neustále čo objavovať, vynájsť, inovovať, a tým pádom následne aj patentovať. 21. storočie môžeme pokojne označiť storočím duševného vlastníctva. Práve preto, aby sme vedeli, aké možnosti v rámci patentov a vodíkových technológií máme k dispozícii, organizujeme na túto tému konferenciu, ktorá bude 9. a 10. decembra v Bratislave,“ pozýva priamo z Dubaja Richard Sulík. Dominantou slovenského pavilónu je automobil na vodíkový pohon. Prečo si Slovensko vybralo túto cestu?

Uhlíkovo neutrálna spoločnosť v súlade s Parížskou dohodou predpokladá zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ o 55 % do roku 2030. Využívanie vodíka v hospodárstve Slovenskej republiky je preto celonárodným záujmom. Na jeho zavedenie do praxe je nutné prepojiť poznatky vedy a výskumu s iniciatívami podnikateľskej sféry, nástrojmi vlády a dopytom verejnosti.

„Na transfer vodíkových technológií do praxe bude potrebná súhra všetkých faktorov. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli priniesť do Bratislavy dvojdňové podujatie venované vodíku v doprave. Na pódiu sa stretnú zástupcovia medzinárodných inštitúcií, tvorcovia politík či popredné osobnosti v oblasti ekologického hospodárstva Hlavným bodom programu konferencie bude predstavenie celosvetovej analýzy patentovanej aktivity v oblasti vodíkových technológií v doprave. Práve tá načrtne vývoj v technologickom svete na najbližších pár rokov a možno aj desaťročí. Slovensko sa ako automobilová veľmoc, v produkcii automobilov per capita, musí pozerať na svetové trendy, najnovšie technológie a podporovať oblasti hospodárstva s vysokou pridanou hodnotou,“ dodáva Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a hostiteľ medzinárodnej konferencie. Čoskoro sa spustí registrácia na podujatie.

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom na hydrogen@indprop.gov.sk, resp. telefonicky na čísle +421/48/43 00 171

Web portál Vodíkové technológie v doprave

Registrácia na podujatie Vodíkové technológie v doprave

Video - Konferencia Vodikove technológie v doprave - pozvánka

Ilustračný obrázok


Súvisiace odkazy