Patenty

Malé a stredné podniky (MPS) sú kľúčovými aktérmi ekonomického rozvoja krajiny. Pre tie, ktoré sú inovatívne, založené na nových technológiách, orientované na vývoz alebo pôsobia na špecializovaných trhoch, je systém duševného vlastníctva z hľadiska konkurencieschopnosti obzvlášť dôležitý.

Pochopenie systému duševného vlastníctva je zásadné aj z pohľadu manažmentu, ktorý zaistí, aby MSP chápali riziká ignorovania systému, keďže pôsobia v prostredí, v ktorom je väčšina produktov, procesov a kreatívnych prác chránená.

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vypracovala dotazník, pomocou ktorého chce vytvoriť sieť sprostredkovateľov, poskytujúcich podporu využívania systému duševného vlastníctva hlavne pre MSP, ako sú vládne inštitúcie, podnikateľské asociácie, obchodné komory, inkubátory, technologické parky, inovačné agentúry, agentúry na rozvoj exportu, organizácie podporujúce startupy atď.

Zhromaždené informácie budú verejne dostupné v databáze, ktorá umožní MSP identifikovať zdroje a aj to, ako získať potrebnú podporu.

Link na dotazník


Súvisiace odkazy