Patenty

Podpísanie Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte – dôležitý míľnik v spolupráci krajín V4

Za účasti podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a zástupcov viacerých veľvyslanectiev bola 26. februára tohto roka v Paluďaiho paláci v Bratislave slávnostne podpísaná Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte. Podpísali ju Ľuboš Knoth, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR, Josef Kratochvíl, predseda Úradu priemyselného vlastníctva ČR, Miklós Bendzsel, predseda Maďarského úradu duševného vlastníctva a Alicja Adamczaková, predsedníčka Poľského patentového úradu.

    Štvorstranná Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte je výsledkom niekoľkoročného úsilia patentových a známkových úradov Vyšehradskej skupiny (V4). Znamená podporu inovácií a kreativity, ekonomického rastu a konkurencieschopnosti v regióne strednej a východnej Európy. Prihlasovatelia z krajín V4 budú môcť jednoduchšie a lacnejšie chrániť svoje inovácie, predpokladá sa, že poplatky spojené s podaním medzinárodnej prihlášky klesnú.

    Podpisu Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte (VPI) predchádzalo niekoľko kôl expertných rokovaní o jej návrhu, počas ktorých bolo prerokované a schválené znenie všetkých článkov dohody. Návrh na jej uzatvorenie bol postupne schválený vládami krajín Vyšehradskej skupiny, v Maďarsku 5. decembra 2014, na Slovensku 10. decembra 2014 (uznesenie vlády SR č. 626/2014), v Česku 28. januára 2015 a v Poľsku 25. februára 2015. 

    VPI bude plniť funkciu orgánu pre medzinárodnú rešerš (ISA) a medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT)1,2 , ktorá umožňuje získať medzinárodnú ochranu na vynálezy a technické riešenia. VPI pritom vhodne využije súčasné kapacity národných patentových úradov. Pre prihlasovateľov z krajín V4 – Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, zaistí VPI vykonanie medzinárodnej rešerše a získanie predbežného názoru na možnosť získať patent na ich vynález.

    Veľkou výhodou pre prihlasovateľov bude možnosť komunikácie v ich materinskom jazyku. Predpokladá sa zníženie nákladov spojených s poplatkami za PCT prihlášku o 25 % pre firmy a o 37 % pre fyzické osoby, čo by na druhej strane malo prispieť k zvýšeniu počtu podaných medzinárodných prihlášok z krajín V4. Malé a stredné podniky, univerzity alebo výskumné organizácie z regiónu budú môcť efektívnejšie využívať systém medzinárodného prihlasovania vynálezov a technických riešení podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Uľahčí im to prístup k tomuto systému a následnému udeleniu patentu (alebo iného druhu ochrany na vynálezy a technické riešenia podľa národnej legislatívy príslušného členského štátu) vo viacerých krajinách.

    Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte je významným krokom k zlepšeniu služieb pre záujemcov o medzinárodnú patentovú ochranu. VPI začne pôsobiť ako orgán pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný predbežný prieskum po jeho schválení Zhromaždením Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a následnej ratifikácii Dohody o VPI národnými parlamentmi krajín V4.

    Predpokladá sa, že Vyšehradský patentový inštitút ako medzivládna organizácia krajín V4 začne písať svoju históriu v roku 2016.


1
Zmluva o patentovej spolupráci hrá kľúčovú úlohu pri získavaní patentovej ochrany v zahraničí, najmä vtedy, ak sa takáto ochrana požaduje súčasne vo viacerých štátoch. Podanie jednej medzinárodnej prihlášky namiesto viacerých individuálnych národných alebo regionálnych patentových prihlášok zaistí právo prednosti a možnosť žiadať o patentovú ochranu (alebo o iný druh ochrany na vynálezy a technické riešenia podľa národnej legislatívy príslušného členského štátu) vo všetkých 148 zmluvných štátoch PCT.

2 Pozri dohody WIPO o ISA a IPEA http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html.

Ilustrácia k článku

 

Informácie k stretnutiu dostupné na internete:

http://www.hlavnespravy.sk/s-medzinarodnou-ochranou-patentov-pomoze-vysehradsky-patentovy-institut/565101/

http://agentury.sme.sk/c/7667888/s-medzinarodnou-ochranou-patentov-pomoze-vysehradsky-patentovy-institut.html

 

Fotografie k článku (Zdroj: archív ÚPV SR):

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria


Súvisiace odkazy