Patenty

Malé a stredné podniky dostanú na podporu duševného vlastníctva 47 miliónov eur

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pokračujú vo finančnej podpore podnikateľov.

Od pondelka 10. 1. 2022 spustili robustnejší fond na podporu malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom fondu je pomôcť MSP zotaviť sa po náročnom období zapríčinenom svetovou pandémiou a prostredníctvom práv duševného vlastníctva zabezpečiť rast MSP a ich ukotvenie na domácom či svetovom trhu.

„Malé a stredné podniky sú pre nás všetkých životne nevyhnutné tak, ako je na ich fungovanie nevyhnutné duševné vlastníctvo. Dnes tvorí nehmotný majetok spoločností, v rámci ktorého duševné vlastníctvo zahŕňa značnú časť, až 90 percent aktív. To by malo byť dôvodom na ochranu nápadu, vynálezu, značky či know-how. Rovnako je tu stále prítomná hrozba, že na povesti firmy bude profitovať konkurencia, ktorá takýmto parazitujúcim spôsobom môže priviesť neochránenú spoločnosť do krachu. Zo skúseností vieme, že na ochranu sa myslí častokrát neskoro, až vtedy, keď je do vlastníctva spoločností zasiahnuté," zdôraznil predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

V rozpočte fondu bude 47 miliónov eur a čas na ich vyčerpanie je do konca roku 2024. Pomoc bude smerovaná predovšetkým na preplatenie poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok ochranných známok a dizajnov či patentových prihlášok. Žiadateľ si môže nárokovať preplatenie nákladov za podanie uvedených prihlášok až do výšky 2 250 eur.

Proces získania finančnej podpory z fondu pre MSP je nasledujúci:

  1. registrujte sa na stránke – https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund,
  2. vyberte si, o aký typ prihlášky máte záujem,
  3. ak dostanete potvrdenie o získaní grantu, môžete podať jednu alebo viacero prihlášok národnému, európskemu alebo medzinárodnému úradu,
  4. zaplaťte potrebné správne poplatky za podanie,
  5. podajte žiadosť o preplatenie nákladov.

Viac informácií o možnosti získať finančnú podporu nájdete na stránkach ÚPV SR alebo EUIPO. S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na Informačné centrum ÚPV SR – infocentrum@indprop.gov.sk, 048/4300 131.

Konkrétne príklady finančnej podpory prostredníctvom fondu pre MSP:

  1. poplatok za slovenskú prihlášku ochrannej známky podanú v papierovej forme – 166 eur (EUIPO preplatí 75 % – 124,50 eur, prihlasovateľ zaplatí 41,50 eur),
  2. poplatok za slovenskú prihlášku ochrannej známky podanú elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom – 96 eur (EUIPO preplatí 75 % – 72 eur, prihlasovateľ zaplatí 24 eur),
  3. poplatok za prihlášku ochrannej známky Európskej únie podanú elektronicky – 850 eur (EUIPO preplatí 75 % – 637,50 eur, prihlasovateľ zaplatí 212,50 eur),
  4. poplatok za slovenskú patentovú prihlášku podanú v papierovej forme – 60 eur (EUIPO preplatí 50 % – 30 eur, prihlasovateľ zaplatí 30 eur).


Súvisiace odkazy