Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

10.3.2020 Upozornenie!

Upozornenie!V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území SR z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19, prijal Krízový štáb ÚPV SR s účinnosťou...

23.7.2019 Inštruktážne video Akadémie EUIPO k reforme známkového práva

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Akadémiou EUIPO pripravil ďalšiu inštruktážnu videonahrávku, ktorej témou je reforma známkového práva....

8.2.2019 Projekt - Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvomOperačného...

3.4.2020 Aktualizované Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE O VYJADRENÍ NOVÝCH DRUHOV OCHRANNÝCH ZNÁMOK - AKTUALIZÁCIA V roku 2017 vypracovali EUIPO a úrady priemyselného vlastníctva členských...

2.4.2020 Spoločné oznámenie o rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných známok

Rozlišovacia spôsobilosť trojrozmerných známok (priestorových známok) obsahujúcich slovné a/alebo obrazové prvky, ak ich samotný tvar nemá rozlišovaciu...

2.4.2020 Poľsko súčasťou vizuálneho vyhľadávania v nástroji TMview

Poľský patentový úrad (PPO) sprístupnil dňa 23. marca 2020 údaje o svojich ochranných známkach pre vizuálne vyhľadávanie v nástroji TMview spravovaný...

2.4.2020 Termín konania odborných skúšok

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6...

2.4.2020 Vestník ÚPV SR č. 4/2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 4/2020....

31.3.2020 Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2019

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydáva svoju výročnú správu za rok 2019. Nahliadnite do činnosti úradu, vývoja počtu prihlášok, geografického rozloženia...

Všetky aktuality