Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Registračný Formulár - Mediácia sporov z oblasti duševného vlastníctva (5.10.2022)

 

Registration Form*

Webinár

Mediation of IP Disputes

5. októbra 2022

13.30 – 15.00 h (on-line)

 

Titul / Academic Degree:
Meno / Name:
Priezvisko / Surname:
Povolanie (organizácia) / Job (Organisation):
E-mail:

 

Registrovaným účastníkom bude zaslaný on-line zoom link najneskôr jeden deň pred konaním webinára.

(The online zoom link will be sent to registered participants no later than 1 day before the webinar.)

*Vyplnením registračného formulára dávam súhlas ÚPV SR na spracovanie mojich osobných údajov na účely organizácie webinára (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) v súlade so všeobecnými podmienkami spracúvanie osobných údajov v ÚPV SR. (https://www.indprop.gov.sk/o-urade/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov)

*(By filling the registration form, I give consent to the IPO SR to process my personal data for the purposes of organising the webinar (Article 6, Paragraph 1, Letter b) of the GDPR) in line with the general conditions for the processing of personal data in the IPO SR. (https://www.indprop.gov.sk/o-urade/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov)