Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Formuláre a poplatky

Formuláre

Objednávka publikácií Stiahnúť dokument: Objednávka publikácií  
Objednávka časopisu Duševné vlastníctvo Stiahnúť dokument: Objednávka časopisu Duševné vlastníctvo  
Objednávka Vestníka ÚPV SR Stiahnúť dokument: Objednávka Vestníka ÚPV SR Objednávka Vestníka ÚPV SR (.docx, 24 kB)
Objednávka patentovej rešerše Stiahnúť dokument: Objednávka patentovej rešerše  
Objednávka rešerše - dizajny Stiahnúť dokument: Objednávka rešerše - dizajny  
Objednávka rešerše - ochranné známky Stiahnúť dokument: Objednávka rešerše - ochranné známky  
Objednávka kópií patentových dokumentov Stiahnúť dokument: Objednávka kópií patentových dokumentov  
Žiadosť o zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky
Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky
Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok
Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky
Námietky proti medzinárodne zapísanej ochrannej známke Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodne zapísanej ochrannej známke Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodne zapísanej ochrannej známke
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia)  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia)  
Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA Stiahnúť dokument: Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA  
Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov
Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie
Žiadosť o udelenie patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu
Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie európskeho patentu  
Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka
Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka
Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka
Žiadosť o zápis dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu
Prihláška dizajnu Spoločenstva Stiahnúť dokument: Prihláška dizajnu Spoločenstva  
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru
Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá
Prediagnostika priemyselných práv - prihlasovací formulár pre záujemcov Stiahnúť dokument: Prediagnostika priemyselných práv - prihlasovací formulár pre záujemcov