Introduction

Downloads

Contacts

Meeting of on-line services users - Photos

2nd Meeting of on-line services users
20 – 21 October 2009

Foto 1: Ioanna Tomescu predstavila elektronické produkty EPÚ.
Photo 1 Ioana Tomescu introduces the electronic products of the EPO

Foto 2: Účastníci II. stretnutia používateľov elektronických služieb.
Photo 2 Participants in 2nd Meeting of on-line services users

Foto 3: Arkadiusz Gorny predstavil novinky v elektronických službách OHIMu.
Photo 3 Arkadiusz Gorny introduces the electronic services of the OHIM

Foto 4: Zúčastnení mali možnosť prakticky si odskúšať jednotlivé elektronické služby.
Photo 4 Participants had the opportunity to test the electronic services in practice

1st Meeting of on-line services users
25 - 26 November 2008

Foto 1: Podujatie otvoril prezentáciou Ing. Michal Zábušek z Úradu vlády SR.
Photo 1 The event was opened by Mr. Michal Zábušek, the representative of the Government Office of the Slovak Republic

Foto 2: Geert Boedt z EPÚ vo svojej prezentácii vyzdvihol význam patentových informácií.
Photo 2 Geert Boedt, the representative of EPO, highlighted the importance of patent information

Foto 3: Geert Boedt priblížil účastníkov aj databázu EPÚ - esp@cenet.
Photo 3 Geert Boedt informed also about the EPO database esp@cenet