Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Metodiky konania

Metodiky konania

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (PDF, 649,7 kB)  
Metodika konania – Dizajny Stiahnúť dokument: Metodika konania – Dizajny (PDF, 546,7 kB)  
Metodika konania – Patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Patenty (PDF, 1,3 MB)  
Metodika konania – Európske patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Európske patenty (PDF, 332,4 kB)  
Metodika konania – Ochranné známky Stiahnúť dokument: Metodika konania – Ochranné známky (PDF, 846,7 kB)  
Metodika konania – Úžitkové vzory Stiahnúť dokument: Metodika konania – Úžitkové vzory (PDF, 966,9 kB)  
Metodika konania – Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov Metodika konania – Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (PDF, 541,3 kB)  
Metodika konania – Topografie polovodičových výrobkov Metodika konania – Topografie polovodičových výrobkov (PDF, 372,9 kB)  
Metodika konania – Dodatkové ochranné osvedčenia Metodika konania – Dodatkové ochranné osvedčenia (PDF, 653,3 kB)  
Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT (PDF, 708,3 kB)