Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie - kompletný zoznam

Metodiky konania

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť  
Metodika konania – Dizajny Stiahnúť dokument: Metodika konania – Dizajny  
Metodika konania – Patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Patenty  
Metodika konania – Európske patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Európske patenty  
Metodika konania – Ochranné známky Stiahnúť dokument: Metodika konania – Ochranné známky  
Metodika konania – Úžitkové vzory Stiahnúť dokument: Metodika konania – Úžitkové vzory  
Metodika konania – Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov Metodika konania – Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov  
Metodika konania – Topografie polovodičových výrobkov Metodika konania – Topografie polovodičových výrobkov  
Metodika konania – Dodatkové ochranné osvedčenia Metodika konania – Dodatkové ochranné osvedčenia  
Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT  

Patenty

Medzinárodná prihláška podľa PCT (Inštrukcia pre prihlasovateľov) Stiahnúť dokumentv PDF: Medzinárodná prihláška podľa PCT (Inštrukcia pre prihlasovateľov), 2 MB  
Objednávka kópií patentových dokumentov Stiahnúť dokument: Objednávka kópií patentových dokumentov  
Žiadosť o udelenie patentu na vynález Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu patentu (práva z prihlášky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu    
Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka
Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka
Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka
Inštrukcia na úpravu patentovej prihlášky Stiahnúť dokument: Inštrukcia na úpravu patentovej prihlášky  
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu patentu (.docx, 427 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent (.docx, 442 kB)

Úžitkové vzory

Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru
Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru prihlášky úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru prihlášky úžitkového vzoru  
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.pdf, 142 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.docx, 427 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu úžitkového vzoru (práva z prihlášky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu/prechodu úžitkového vzoru (práva z prihlášky) (.pdf, 151 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu/prechodu úžitkového vzoru (práva z prihlášky) (.docx, 437 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na úžitkový vzor Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na úžitkový vzor (.pdf, 159 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na úžitkový vzor (.docx, 442 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru (.pdf, 140 kB) Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru (.docx, 434 kB)

Dizajny

Žiadosť o zápis dizajnu do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.pdf, 141 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu dizajnu (.docx, 426 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) (.pdf, 152 kB) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) (.docx, 437 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn (.pdf, 158 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn (.docx, 442 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (.pdf, 725 kB) Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (.docx, 269 kB)

Ochranné známky

Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky

Zoznam tovarov a služieb podľa tried - NCL(11-2020)

Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb, desiate vydanie - ČASŤ I. (slovenská verzia), (.pdf, 2,84 MB)  
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu ochrannej známky (práv z prihlášky ochrannej známky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky
Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok
Návrh na zrušenie ochrannej známky Stiahnúť dokument: Návrh na zrušenie ochrannej známky Stiahnúť dokument: Návrh na zrušenie ochrannej známky
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú Stiahnúť dokument: Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú Stiahnúť dokument: Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky
Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke
Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA Stiahnúť dokument: Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia)  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia)  

Dodatkové ochranné osvedčenia

Oznámenie výroby výrobku chráneného DOO alebo liečiva obsahujúceho takýto výrobok Stiahnúť dokument: Oznámenie výroby výrobku chráneného DOO alebo liečiva obsahujúceho takýto výrobok Stiahnúť dokument: Oznámenie výroby výrobku chráneného DOO alebo liečiva obsahujúceho takýto výrobok
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá/výrobky na ochranu rastlín Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie
Žiadosť o predĺženie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov/zemepisného označenia výrobkov do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov
Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu/chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie
Jednotný dokument   Stiahnúť dokument: Jednotný dokument
Špecifikácia   Stiahnúť dokument: Špecifikácia
Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie pre vína Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného OP/ZO do registra Európskej komisie pre vína (.pdf, 744 kB)  
Jednotný dokument pre vína Stiahnúť dokument: Jednotný dokument pre vína (.pdf, 743 kB)  
Špecifikácia pre vína   Stiahnúť dokument: Špecifikácia pre vína (.docx, 22 kB)
Technická dokumenácia pre liehoviny   Stiahnúť dokument: Technická dokumenácia pre liehoviny (.docx, 20 kB)
Špecifikácia pre liehoviny   Stiahnúť dokument: Špecifikácia pre liehoviny (.docx, 12 kB)

Topografie polovodičových výrobkov

Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku
Inštrukcia na úpravu prihlášky topografie Stiahnúť dokument: Inštrukcia na úpravu prihlášky topografie  

Informačné brožúry

Informačné centrum Stiahnúť dokument: Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva  
Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva Stiahnúť dokument: Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva  
Výmena hodnoty - rokovania o licenčných zmluvách k technológiám - príručka Stiahnúť dokument: Vytvorme si ochrannú známku  
Vytvorme si ochrannú známku Stiahnúť dokument: Vytvorme si ochrannú známku  
Príťažlivý vzhľad Stiahnúť dokument: Príťažlivý vzhľad  
Uč sa z histórie, vytváraj budúcnosť Stiahnúť dokument: Uč sa z histórie, vytváraj budúcnosť  
Vynaliezanie budúcnosti Stiahnúť dokument: Vynaliezanie budúcnosti  
Tvoj vlastný svet duševného vlastníctva Stiahnúť dokument: Tvoj vlastný svet duševného vlastníctva  
Patenty a úžitkové vzory - informačný leták Stiahnúť dokument: Patenty - informačný leták  
Ochranné známky a dizajny - informačný leták Stiahnúť dokument: Ochranné známky - informačný leták  
Označenia pôvodu a zemepisné označenia - informačný leták Stiahnúť dokument:  Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov - informačný leták  
Sú lacné výrobky skutočne lacné? Stiahnúť dokument:  Sú lacné výrobky skutočne lacné?

 

TM class-jednotný nástroj na triedenie Stiahnúť dokument:  TM class-jednotný nástroj na triedenie  
TAXONÓMIA - nástroj na triedenie výrobkov a služieb Stiahnúť dokument:  TAXONÓMIA - nástroj na triedenie výrobkov a služieb  

Cenníky a sadzobníky

Cenník služieb poskytovaných úradom Stiahnúť dokument: Cenník služieb poskytovaných úradom  
Sadzobník poplatkov - madridská dohoda Stiahnúť dokument: Sadzobník poplatkov - madridská dohoda  
Sadzobník správnych poplatkov Stiahnúť dokument: Sadzobník správnych poplatkov  
Sadzobník udržiavacich poplatkov Stiahnúť dokument: Sadzobník udržiavacich poplatkov  

Objednávky produktov a služieb

Objednávka publikácií Stiahnúť dokument: Objednávka publikácií  
Objednávka rešerše - formulár   Stiahnúť dokument: Objednávka rešerše - formulár
Prediagnostika priemyselných práv - prihlasovací formulár pre záujemcov Stiahnúť dokument: Prediagnostika priemyselných práv - prihlasovací formulár pre záujemcov  

Výročné správy

Výročná správa 2021 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2021 (.pdf, 8 MB)  
Výročná správa 2020 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2020 (.pdf, 80 MB)  
Výročná správa 2019 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2019 (.pdf, 1,43 MB)  
Výročná správa 2018 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2018 (.pdf, 11,5 MB)  
Výročná správa 2017 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2017 (.pdf, 9,4 MB)  
Výročná správa 2016 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2016 (.pdf, 7,6 MB)  
Výročná správa 2015 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2015 (.pdf, 9,1 MB)  
Výročná správa 2014 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2014 (.pdf, 4,2 MB)  
Výročná správa 2013 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2013 (.pdf, 2,8 MB)  
Výročná správa 2012 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2012  
Výročná správa 2011 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2011  
Výročná správa 2010 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2010  
Výročná správa 2009 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2009  
Výročná správa 2008 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2008  
Výročná správa 2007 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2007  
Výročná správa 2006 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2006  
Výročná správa 2005 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2005  
Výročná správa 2004 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2004  
Výročná správa 2003 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2003  
Výročná správa 2002 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2002  
Výročná správa 2001 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2001  
Výročná správa 2000 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2000  
Výročná správa 1999 Stiahnúť dokument: Výročná správa 1999  
Výročná správa 1998 Stiahnúť dokument: Výročná správa 1998  

Časopis duševné vlastníctvo

   
Duševné vlastníctvo 4/2013 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2013  
Duševné vlastníctvo 3/2013 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2013  
Duševné vlastníctvo 1-2/2013 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1-2/2013  
Duševné vlastníctvo 4/2012 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2012  
Duševné vlastníctvo 3/2012 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2012  
Duševné vlastníctvo 2/2012 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 2/2012  
Duševné vlastníctvo 1/2012 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1/2012  
Duševné vlastníctvo 4/2011 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2011  
Duševné vlastníctvo 3/2011 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2011  
Duševné vlastníctvo 2/2011 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 2/2011  
Duševné vlastníctvo 1/2011 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1/2011  
Duševné vlastníctvo 4/2010 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2010  
Duševné vlastníctvo 3/2010 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2010  
Duševné vlastníctvo 2/2010 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 2/2010  
Duševné vlastníctvo 1/2010 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1/2010  
Duševné vlastníctvo 4/2009 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2009  
Duševné vlastníctvo 3/2009 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2009  
Duševné vlastníctvo 2/2009 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 2/2009  
Duševné vlastníctvo 1/2009 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1/2009  

IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii

   
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 5. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnálu OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 5. vydanie (.pdf, 819 kB)  
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 4. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnálu OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 4. vydanie (.pdf, 811 kB)  
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 3. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnálu OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 3. vydanie (.pdf, 637 kB)  
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 2. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnálu OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 2. vydanie (.pdf, 683 kB)  
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 1. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 1. vydanie (.pdf, 519 kB)