Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Registre a databázy

Webregistre - vybrané údaje z registrov ÚPV SR

Stránka obsahuje prepojenia na databázy predmetov priemyselného vlastníctva prevádzkované Úradom priemyselného vlastníctva SR, medzinárodnými alebo regionálnymi inštitúciami a zahraničnými úradmi. Údaje v databázach prevádzkovaných úradom na internete majú informatívny charakter, nenahrádzajú výpis z registra a nie sú určené na právne úkony.

Priamy prístup: Webregistre

Databázy obsahujú údaje z registrov predmetov priemyselného vlastníctva vedených úradom. Aktualizácia prebieha na dennej báze. Návod na používanie je k dispozícii na hlavnej stránke v hornej časti Pomoc a tiež vo vyhľadávacích maskách pod ikonou „otáznik".


náhľad Webregistrov

V detailoch jednotlivých záznamov sú k dispozícii bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok a právnom stave, úplné texty zverejnených patentových dokumentov vo formáte PDF, vyobrazenia ochranných známok a dizajnov, položky protokolu.

Webregistre obsahujú všetky dizajny a ochranné známky, prihlásené a registrované úradom od roku 1993 a ochranné známky registrované pred rokom 1993 úradmi štátnych útvarov, ktorých súčasťou bolo v tom čase územie Slovenskej republiky.

Patentové dokumenty vydané pred rokom 1993 úradmi štátnych útvarov, ktorých súčasťou bolo v tom čase územie Slovenskej republiky, sú k dispozícii nižšie na tejto stránke v časti s názvom Patentové dokumenty.

Medzinárodné a EÚ databázy

Prepojenia na databázy s údajmi o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch a ďalších predmetoch priemyselného vlastníctva s určitým vzťahom k územiu Slovenskej republiky, napr. s platnosťou alebo určením pre územie Slovenskej republiky.

Uvedené linky obsahujú prepojenia na databázy patentových dokumentov z celého sveta, zverejnené medzinárodné patentové prihlášky, medzinárodne registrované ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia registrované medzinárodne alebo v rámci EÚ, ochranné známky a dizajny Spoločenstva registrované pre územie EÚ a ďalšie záznamy, dokumenty a informácie o predmetoch priemyselného vlastníctva.

Patentové dokumenty bývalého Československa sú dostupné aj v databáze systému Espacenet v slovenskej verzii, ktorú prevádzkuje úrad v spolupráci s Európskym patentovým úradom. Zbierka slovenských patentových dokumentov a dokumentov bývalého Československa nie je v databáze systému Espacenet úplná. V prípade potreby možno využiť služby informačného centra úradu.